dla innwestorów_2

INSTRUMENTY DŁUŻNE RCI LEASING POLSKA Sp. z o.o. – do pobrania

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. posiada ustanowiony dnia 10 maja 2024 r. aktywny program emisji obligacji, z gwarancją RCI Banque SA do kwoty 1,400,000,000 PLN. Poniżej publikowane są informacje w wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Zobowiązania finansowe

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. jako emitent obligacji, zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, ma obowiązek publikować określone informacje na swojej stronie internetowej

RCI 01/2024